połącz się z nAMI

O PROJEKCIE

PGE Dystrybucja otrzymała dofinansowanie od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pilotażowy projekt „Budowa i wdrożenie inteligentnego systemu pomiarowego w Oddziale Białystok i Oddziale Łódź-Miasto”. Od sierpnia 2016 na terenie osiedla Retkinia w Łodzi oraz w Augustowie i jego okolicach będą instalowane liczniki zdalnego odczytu w ponad 50 tysiącach gospodarstw domowych. Projekt ma charakter pilotażowy i wpisuje się w zalecenia Unii schemat-elektrowniaEuropejskiej, która nakłada na Państwa Członkowskie obowiązkową wymianę liczników do 2020 roku. Elementem integrującym poszczególnych uczestników rynku energii jest licznik, którego rola ulega znaczącym zmianom. Projekt wkracza obecnie w kluczowy etap – etap instalacji liczników zdalnego odczytu, którego realizacja przewidywana jest do końca br. Liczniki wymieniane są na koszt PGE Dystrybucja a prace instalacyjne będą prowadzone przez naszych monterów. Instalacji nowych liczników towarzyszy kampania informacyjno-edukacyjna prowadzona przy udziale Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE), pod hasłem „Połącz się z nAMI”. W ramach Kampanii przewidujemy realizację następujących działań:

 • promocję projektu w Internecie z wykorzystaniem dedykowanej witryny, na której umieszczone będą wszystkie informacje związane z prowadzonym projektem, w tym film ilustrujący montaż i sposób działania licznika
 • promocję w prasie, radiu i telewizji polegającą na:
  • emisji w regionalnych stacjach telewizyjnych spotu wizerunkowego
  • emisji w stacjach radiowych wywiadów z ekspertami
  • publikacji w prasie lokalnej
 • komunikację projektu z wykorzystaniem newsletterów, z informacjami nt. statusu realizacji projektu
 • kolportaż materiałów informacyjnych i ekspozycję plakatów m.in. na przystankach,
  w miejscach publicznych, na tablicach ogłoszeń oraz klatkach schodowych budynków wielorodzinnych, w których wymieniane będą liczniki;
 • organizację spotkań informacyjnych, zarówno dla mieszkańców, jak i dla przedstawicieli lokalnych samorządów spółdzielni mieszkaniowych, instytucji oraz organizacji branżowych

Prowadzona kampania ma na celu budowanie świadomości energetycznej Odbiorców energii elektrycznej, a także poszerzenie ich wiedzy nt. funkcjonalności nowego licznika, jak również całego Systemu AMI.

Zakres:

Projekt pilotażowy jest realizowany na terenie miasta Łódź i w okolicach Augustowa.

sekcja o projekcie-infografika

Uwarunkowania zewnętrzne związane z budową inteligentnego opomiarowania

Projekt pilotażowy „Budowa i wdrożenie inteligentnego systemu pomiarowego w Oddziale Białystok i Oddziale Łódź-Miasto” jest częścią ogólnoeuropejskiej optymalizacji sieci energetycznych wynikających z dyrektywy Unii Europejskiej.

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektryczne. (Plik PDF)
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (plik PDF)
 • Stanowisko Prezesa URE w sprawie niezbędnych wymagań wobec wdrażanych przez OSD E inteligentnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych z uwzględnieniem funkcji celu oraz proponowanych mechanizmów wsparcia przy postulowanym modelu rynku. (Plik PDF)

Liczniki zdalnego pomiaru i zaawansowany system pomiarowy AMI muszą spełniać wymogi funkcjonalności prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Filmy

Zobacz nasz spot reklamy i inne nasze filmy

Pobierz

Poznajmy się lepiej. Pobierz materiały naszej Kampanii

Wywiady

Poznaj naszych ekspertów
 

Zapisz się do newslettera!